HW Прав фрезер z=2

  • Висококачественият Klein фрезер задоволява най-високите изисквания на пазара. За да поддържа високото си ниво на качество, производствения отдел на ф-ма Klein непрекъснато инвестира в най-модерните технологии и оборудване. Особенно внимение се обръща при подбора на суровините, за да може фрезерите на Kline да са с висока производителност, прецизност и дълъг живот.
  • Solid Cardibe.
  • Прав фрезер за отвори.
  • Може да се използва също и за ПВЦ материали, акрил, полипропилен, ацетати и поликарбонат.
  • Може да се използва също и при C.N.C. машини.


Omoniya® 2024